Ερωτηματολόγια Τραυλισμού

Οι περισσότερες περιπτώσεις τραυλισμού ξεκινούν στην αρχή της παιδικής ηλικίας, με συνηθέστερη περίοδο εμφάνισης την ηλικία μεταξύ 2 και 4 ετών. Πολλές φορές υπάρχει η συμβουλή “δεν είναι τίποτε, θα περάσει”. Αν ωστόσο έχετε απορίες για το αν θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια για τον λόγο του παιδιού σας μπορείτε να συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο Τραυλισμού

*Η απάντηση που θα λάβετε δεν αποτελεί διάγνωση αλλά μια πρώτη ένδειξη για το αν το παιδί σας χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Αν θέλετε να κλείσετε μια συνάντηση για αναλυτική λογοθεραπευτική αξιολόγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ μέσω email ή εδώ μέσω τηλεφώνου.