Πρακτική άσκηση σπουδαστών

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ, στα πλαίσια των σπουδών τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η πρακτική άσκσηση είναι βασικό στοιχείο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Στο Κέντρο μας κατανοούμε την ανάγκη των νέων επιστημόνων να έρθουν σε επαφή με την πραγματική φύση του θεραπευτικού λειτουργήματος. Γι΄ αυτό το λόγο δεχόμαστε νέους σπουδαστές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο Επάγγελμα του Λογοθεραπευτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε αν το Κέντρο μας μπορεί να σας δεχθεί την συγκεκριμένη περίοδο.