Ερωτηματολόγια Καθυστέρησης Λόγου

Το κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν ωστόσο κοινά σημεία σ΄αυτή τη διαδικασία. Είναι έτσι δυνατόν να δούμε σε μικρή ηλικία, εάν η ομιλία και ο λόγος του παιδιού αναπτύσονται όπως αναμένεται. Παρακάτω θα βρείτε on-line ερωτηματολόγια με ερωτήσεις που αναφέρονται σε συμπεριφορές που παρατηρούνται στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους.

18 μηνών

2,5 ετών

4,5 ετών

*Η απάντηση που θα λάβετε δεν αποτελεί διάγνωση αλλά μια πρώτη ένδειξη για το αν το παιδί σας χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Αν θέλετε να κλείσετε μια συνάντηση για αναλυτική λογοθεραπευτική αξιολόγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ μέσω email ή εδώ μέσω τηλεφώνου.