Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Αποτελεί μία σύνθετη διαταραχή που συνήθως χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω επαναλαμβανόμενων κολλημάτων, επαναλήψεων ή επιμηκύνσεων ήχων στην αρχή ή τη μέση της λέξης. Συχνά συνοδεύονται από αντανακλαστικές συσπάσεις του προσώπου ή του σώματος και σε ορισμένες περιπτώσεις από απώλεια βλεμματικής επαφής και απώλεια ελέγχου του ρυθμού της αναπνοής. Τα λεκτικά συμπτώματα συσχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα όπως είναι ο φόβος για λεκτική επικοινωνία ή ένα αίσθημα επικοινωνιακής ανεπάρκειας και ανασφάλειας και με συμπεριφορές αποφυγής όπως είναι η αποφυγή λέξεων, προσώπων, ή επικοινωνιακών περιστάσεων. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας και στους ενηλίκους εμφανίζεται με συχνότητα 1% του συνολικού πληθυσμού ενώ το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που για κάποιο διάστημα της ζωής τους εμφάνισαν δυσκολίες ροής αγγίζει το 5%. Είναι 3 φορές συχνότερος σε οικογένειες με ανάλογο κληρονομικό ιστορικό και 4 φορές συχνότερος στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.

Το πρόγραμμα Lidcombe

Το πρόγραμμα Lidcombe* το παρακολουθεί ο γονιός μαζί με το παιδί του. Έτσι ο γονιός παρατηρεί προσεκτικά την ομιλία του παιδιού του σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και του δείχνει πώς να μιλάει χωρίς να τραυλίζει. Η θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις οικογενειακές και πολιτισμικές αξίες του καθενός. Οι επισκέψεις στο λογοθεραπευτή γίνονται μαζί με το γονιό. Ο λόγος που ο λογοθεραπευτής δουλεύει και με το γονιό έγκειται στο ότι θέλει να είναι σίγουρος για την πλήρη αποτελεσματικότητα της θεραπείας στο κάθε παιδί. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη θετική έκβαση της θεραπείας είναι το ότι το παιδί πρέπει να περνάει καλά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Κάνετε τη θεραπεία μαζί με το παιδί σας.

Μετράτε τη σοβαρότητα του τραυλισμού κάθε μέρα, δίνοντάς της βαθμολογία από το 1 έως το 10, όπου 1=καθόλου τραυλισμός, 2=εξαιρετικά ήπιος τραυλισμός, 10=εξαιρετικά σοβαρός τραυλισμός.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος εσείς και το παιδί σας θα βλέπετε το λογοθεραπευτή για μία ώρα την εβδομάδα μέχρι το σκορ της σοβαρότητας του τραυλισμού να φτάσει στο 1 (ή περιστασιακά στο 2).

Έρευνες έδειξαν πως, όταν η θεραπεία ακολουθείται κατά γράμμα, οι 11 εβδομάδες είναι ένα μέσο χρονικό διάστημα θεραπείας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερο χρονικό διάστημα. Κάποια παιδιά μπορεί να χρειαστούν μόνο λίγες εβδομάδες ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από 22 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του προγράμματος ο αριθμός των θεραπειών που κάνετε και η συχνότητα των κλινικών επισκέψεων μειώνεται συστηματικά, υπό την προϋπόθεση πάντα η σοβαρότητα του τραυλισμού του παιδιού σας να παραμένει χαμηλή. Το δεύτερο στάδιο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια.

Πολλά παιδιά μεγάλωσαν τραυλίζοντας στην προσχολική ηλικία. Στο παρελθόν, αυτό οδήγησε τους επαγγελματίες στο να συμβουλεύουν τους γονείς να μην ανησυχούν για τον τραυλισμό και να μην αναζητούν θεραπεία. Ωστόσο είναι φυσιολογικό οι γονείς να ανησυχούν για τον τραυλισμό του παιδιού τους. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν το παιδί σας θα σταματήσει να τραυλίζει χωρίς θεραπεία, γι΄ αυτό συνιστάται να αναζητήσετε τη συμβουλή του λογοθεραπευτή όσο το δυνατόν συντομότερα από τη στιγμή που το παιδί σας θα αρχίσει να τραυλίζει.

Ο λογοθεραπευτής μπορεί να προτείνει να περιμένετε για λίγο χρονικό διάστημα μήπως ο τραυλισμός εξαλειφθεί από μόνος του ειδάλλως θα προτείνει να αρχίσετε τη θεραπεία με το πρόγραμμα Lidcombe αμέσως. Άλλοι παράγοντες όπως το αν το παιδί σας αγχώνεται από τον τραυλισμό θα ληφθούν υπόψη όταν θα αποφασιστεί να αρχίσει η θεραπεία. Συνιστάται η θεραπεία να αρχίζει πριν το παιδί κλείσει τα 5 του χρόνια.

 Μέθοδος Palin PCI* Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού

To Michael Palin Centre  στο Λονδίνο, είναι από τα πιο γνωστά εξειδικευμένα κέντρα για τον τραυλισμό στη Βρετανία. Η θεραπευτική ομάδα του κέντρου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους με τραυλισμό καθώς και εκπαίδευση και εποπτεία λογοθεραπευτών.  Το Palin Parent-Child Interaction Therapy, είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Μαζί με το πρόγραμμα Lidcombe αποτελούν τις πιο διαδεδομένες δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης παιδιών κάτω των 7 ετών αλλά το πρόγραμμα θα μπορούσε εν δυνάμει να εφαρμοστεί και σε παιδιά άνω των 7 ετών.

*Στο Κέντρο μας παρέχεται πιστοποιημένη θεραπεία μέσω του προγράμματος Palin PCI και του προγάμματος Lidcombe.