Τραυλισμός.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά Τραυλισμός

Η δυσκολίες στον λόγο του παιδιού σας υπάρχουν για περισσότερο από 12 μήνες;

Τα συμπτώματα του τραυλισμού επιδεινώθηκαν με την πάροδο του χρόνου;

Το παιδί σας συνειδητοποιεί τη δυσκολία του;

Υπάρχει ιστορικό τραυλισμού στην οικογένεια;

Υπάρχει ιστορικό καθυστέρησης λόγου/ομιλίας;

Το παιδί σας έχει μειωμένες δεξιότητες γλωσσικής κατανόησης;

Το παιδί σας έχει μειωμένες δεξιότητες γλωσσικής έκφρασης;

Το παιδί σας έχει φωνολογικές δυσκολίες;

Το παιδί σας έχει προχωρημένες γλωσσικές δεξιότητες;