6 με 11 ετων

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 6 έως 11 ετών

Διαβάζει με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα, συλλαβίζει, χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης;

Παραλείπει γράμματα ή συλλαβές ή λέξεις;

Δυσκολεύεται να διατηρήσει τη σειρά ανάγνωσης; (πηδάει σειρά)

Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα;

Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο;

Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ);

Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί;

Δυσκολεύεται να κατανοήσει το νόημα του κειμένου;

Δεν "χρωματίζει" τη φωνή του ανάλογα με το ύφος του κειμένου;

Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει;

Αρνείται ή αποφεύγει να διαβάσει;

Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ ή γ-χ;