12 με 18 ετών

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 12 έως 18 ετών

Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια;

Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;

Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει;

Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο μιας έκθεσης ή άλλων κειμένων;

Δυσκολεύεται να αποστηθίσει ένα κείμενο που διάβασε;