Τραυλισμός.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά Τραυλισμός

Η δυσκολίες στον λόγο του παιδιού σας υπάρχουν για περισσότερο από 12 μήνες;
Τα συμπτώματα του τραυλισμού επιδεινώθηκαν με την πάροδο του χρόνου;
Το παιδί σας συνειδητοποιεί τη δυσκολία του;
Υπάρχει ιστορικό τραυλισμού στην οικογένεια;
Υπάρχει ιστορικό καθυστέρησης λόγου/ομιλίας;
Το παιδί σας έχει μειωμένες δεξιότητες γλωσσικής κατανόησης;
Το παιδί σας έχει μειωμένες δεξιότητες γλωσσικής έκφρασης;
Το παιδί σας έχει φωνολογικές δυσκολίες;
Το παιδί σας έχει προχωρημένες γλωσσικές δεξιότητες;