12 με 18 ετών

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 12 έως 18 ετών

Όταν κάνει ανάγνωση κειμένου, διαβάζει με ανακρίβεια;
Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη;
Έχει δυσκολία στο να κρατάει σημειώσεις ή να αντιγράφει;
Έχει δυσκολία στο σχεδιασμό και γράψιμο μιας έκθεσης ή άλλων κειμένων;
Δυσκολεύεται να αποστηθίσει ένα κείμενο που διάβασε;