2,5 ετων

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 2,5 ετών

Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;
Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον, όταν του διαβάζετε παραμύθι;
Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με άλλα παιδιά;
Συνηθίζει το παιδί σας να μιμείται γνώριμες δραστηριότητες όταν παίζει (πχ. πώς κάνει μπάνιο ή ταΐζει την κούκλα του, κάνει το γιατρό);
Το παιδί σας μπορεί να φέρει κάτι που του ζητήσατε χωρίς να του το δείξετε με χειρονομίες;
Το παιδί σας μπορεί να εκτελέσει μια σύνθετη οδηγία (όπως βγάλε τα παπούτσια σου και φόρεσε τις πιζτάμες σου);
Στο παιδί σας αρέσει να μιλά και να κάνει ερωτήσεις;
Το παιδί σας χρησιμοποιεί πιο πολύ τις λέξεις από τις χειρονομίες για να εκφραστεί;
Το παιδί σας χρησιμοποιεί συνεχώς καινούριες λέξεις;
Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή σε άλλους και όχι μόνο σε σας;
Το παιδί σας συνδιάζει λέξεις και φτιάχνει μικρές προτάσεις, όπως (η μαμά τρώει μήλο);
Το παιδί σας μιλάει χωρίς διακοπές και επαναλήψεις μια ομαλή ροή;