4,5 ετών

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 4,5 ετών

Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν του μιλάτε χαμηλόφωνα από πίσω;
Το παιδί σας ακούει και αντιδρά ενεργά όταν του λέτε μια ιστορία ή του διηγείστε κάτι που συνέβηκε;
Μπορεί το παιδί σας να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα όταν εμπλακεί σε σύντομη συζήτηση μαζί σας;
Το παδί σας καταλαβαίνει όλες τις ερωτήσεις σας, τις προτροπές σας και τις ιστορίες που του διηγήστε;
Το παιδί σας κατανοεί τις έννοιες του χρόνου και του τόπου;
Το παιδί σας κατανοεί ότι τα αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν (πχ. η μπάλα είναι παιχνίδι);
Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή στους άλλους (όχι μόνο στα μέλη της οικογένειας);
Το παιδί σας μπορεί να προφέρει ορθά όλους τους ήχους της ελληνικής γλώσσας;
Το παιδί σας χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο "ΕΓΩ" καθώς και άλλες προσωπικές αντωνυμίες;
Το παιδί σας χρησιμοποιεί λέξεις που δείχνουν χρόνο και τόπο καθώς μιλά (όπως μετά, αύριο, έξω μέσα);
Στο παιδί σας αρέσει να παίζει με τις λέξεις (πχ. να φτιάχνει στιχάκια και ομοιοκαταλήξεις);
Το παιδί σας μπορεί να διηγηθεί με συνοχή μια ιστορία που άκουσε ή ένα γεγονός που έζησε;