6 με 11 ετων

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι για παιδιά 6 έως 11 ετών

Διαβάζει με αργό ρυθμό ή με κομπιάσματα, συλλαβίζει, χωρίς να σταματάει στα σημεία στίξης;
Παραλείπει γράμματα ή συλλαβές ή λέξεις;
Δυσκολεύεται να διατηρήσει τη σειρά ανάγνωσης; (πηδάει σειρά)
Αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα;
Γράφει ή διαβάζει την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους στο ίδιο κείμενο;
Έχει δυσκολία στην κατανόηση της διαδοχής και του χρόνου (ώρες, ημέρες κλπ);
Μπερδεύει το αριστερό με το δεξί;
Δυσκολεύεται να κατανοήσει το νόημα του κειμένου;
Δεν "χρωματίζει" τη φωνή του ανάλογα με το ύφος του κειμένου;
Απαντάει σε ερωτήσεις προφορικά αλλά δυσκολεύεται να τις γράψει;
Αρνείται ή αποφεύγει να διαβάσει;
Έχει δυσκολία να ξεχωρίσει ήχους όπως β-δ ή θ-δ ή γ-χ;